relx悦刻三代灵点口味推荐-甜心蜜瓜 主要产品

relx悦刻三代灵点口味推荐-甜心蜜瓜

抽悦刻差不多快一年啦,第一支杆子是1代的苍蓝,当时超喜欢渐变蓝色,但是一不小心就掉进了厕所洞里一去不复返...,然后又买了一支仙女蓝,接触三代是因为朋友送了一支灵点金色,就开始抽三代,一开始买了三盒老...
阅读全文